เบาหวานของเราต้องดีขึ้นด้วยอาหารเสริม DIACARD!

เคยไหมที่อยู่ ๆ คนสุขภาพดี ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเบาหวานมาก่อน แล้วอยู่ดี ๆ ก็มาเป็น เพราะเป็นหวัดไปคลินิคในเครือบัตรทอง แล้วพยาบาลขอลองเจาะเลือดที่นิ้วแล้วเจอว่าเรานั้นเป็น “เบาหวาน” ? ตอนนั้นอายุเพียงแค่ 24 ปีเท่านั้นเอง….

diacard 1

ก่อนที่จะรู้ตัวว่าเป็นเราต้องมานั่งทบทวนว่าทำไม… ชอบทานข้าวเยอะ ปรุงอาหารรสชาติจัดจ้านหวานนำ นอนดึกนอนน้อย นั่งอยู่หน้าคอมไม่ขยับไปไหน ไม่ออกกำลังกาย แถมมารู้ที่หลังว่าย่าของเราก็เป็นเบาหวานพึ่งโดนตัดขาไป เพราะน้ำตาลต่ำแล้วเส้นเลือดในสมองแตก….

รู้อย่างงี้แล้ว เรารู้สึกน่ากลัวมาก แล้วยิ่งอาการไม่ออกเลยยิ่งน่ากลัว

ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับมันมาเกือบ ๆ 3 ปี เข้าไปแล้ว แต่น้ำตาลไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นเลย…

ยอมรับนะว่าเราเป็นคนนึงที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี ทำได้ไม่สม่ำเสมอ แถมดูของกินสมัยนี้น่าทานไปหมดเลย ได้อย่างมากขอชิมคนนู้นคนนี้เอาแทน T_T
แถมยังมาลองผิดลองถูกอีก

ทานยาสม่ำเสมอ + ปรับอาหารลดลงมา + ออกกำลังกายบ้าง (สัปดาห์ล่ะ 1-2 ครั้ง) = น้ำตาลลดลง
ทานยาสม่ำเสมอ + ทานอาหารคลีน = น้ำตาลลดลง
ทานยา แต่ลืมทานบางตัว + ปรับอาหารลดลง + กินอาหารแบบเก่าแต่ลดข้าว + ออกกำลังกายทั้งคาดิโอและเวท = น้ำตาลขึ้นมา/ไม่ก็น้ำตาลคงที่ 

diacard 2

อันก็เป็นผลจากลองผิดลองถูกเช่นกัน อย่างช่วงปีใหม่เพียงวันเดียว น้ำตาลก็พุ่งมาขนาดนี้ อันนี้คือแทบจะตามใจปากต่อให้ทานข้าวน้อยก็เถอะ ดื่ม Fullmoon ขวดเดียว (ไม่ได้ทานยาช่วงเย็นเพราะทานคู่กับแอลกอฮอล์ไม่ได้) น้ำตาลยังพุ่งมาขนาดนี้ แล้วคิดดูคนอื่นที่ทานหนัก ๆ คิดว่าไม่เป็นไรจะสะสมไปขนาดไหน?

ถึงแม้ตอนนี้จะปรับนิสัยการกินไปเยอะแล้ว เช่นทานข้าว 1-2 ทัพพีต่อมื้อ หรือไม่ปรุงรสชาติจัดจ้านหวานนำแล้วก็ตาม (อาจใช้น้ำตาลจากหญ้าหวานปรุงบ้างบางครั้ง) ออกกำลังกายมากขึ้น
แต่เก่า นอนให้อิ่มที่สุด น้ำตาลในเลือดก็ยังสูงขึ้นได้อยู่ดี ถ้าหากคุมอาหารไม่ดีพอ และทานยาไม่หม่ำเสมอ

จริง ๆ ที่ลืมทานยาบางตัว เพราะเอฟเฟคของยาบางตัวนั้นทำเราท้องเสียเข้าออกห้องน้ำเป็นว่าเล่น เลยเลือกทานตอนที่สะดวกมากกว่า เช่น อยู่บ้าน วันที่งานไม่เยอะมาก

ถึงช่วงปลายปีที่ผ่านมาหมอเองก็ได้เปลี่ยนยาตัวนั้นแล้ว ซึ่งตอนนี้กำลังลองยาตัวใหม่อยู่ (ซึ่งแน่นอนว่ามีลืมบาง ด้วยความเคยชิน…)

diacard 3

(หนังสือเล่มนี้แนะนำให้อ่านนะคะ ได้ความรู้มาเพิ่มเยอะเลย อ่านจบแล้วรู้เลยว่าพลาดไปเยอะ)

เอาหล่ะ มาเข้าเรื่องกันตามหัวข้อ “เบาหวานของเราต้องดีขึ้นด้วยอาหารเสริม DIACARD !” เนื่องจากมีคนลองแนะนำให้เราลองทาน DIACARD ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยในเรื่องลดน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ลดอาการปวดหัว นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย มือเท้าชา เราจึงสนใจ + ที่ทั้งอยากแชร์ประสบการณ์เบาหวานที่เราเป็นอยู่เกือบ ๆ 3 ปี ตั้งแต่อายุ 24 อายุน้อยแค่นี้ยังเป็นได้เลย? เพราะฉะนั้นการหาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ต้องมีสำหรับใครบางคน

■ ผู้ที่ต้องฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย
■ ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
■ ผู้ที่ทานยาแพทย์แผนปัจจุบันอยู่เป็นประจำ
■ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
■ ผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ จากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
■ ผู้ที่มีอาการปวดหัว มึนงง ไมเกรน บ้านหมุน
■ ผู้ที่มีอาการมือเท้าชา นอนไม่หลับ ปัสสาวะบ่อย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ผู้ที่อยากมีสุขภาพแข็งแรง

เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DIACARD มีคุณสมบัติ

■ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
■ ช่วยบำรุงหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
■ ช่วยลดไขมันสะสม เสริมสร้างการผลิตอินซูลิน บำรุงและฟื้นฟูตับอ่อน ช่วยในการดักจับน้ำตาลในเลือด
■ ช่วยลดอาการมือเท้าชา ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงปลายประสาทได้ดีขึ้น
■ ช่วยบรรเทาอาการปวดหัว มึนงง ตามัว ปัสสาวะบ่อย แผลหายช้า
■ ช่วยปรับสมดุลระหว่างไขมันดีและไขมันไม่ดีในร่างกาย (LDL, HDL, ไตรกลีเซอไรด์

และมีสารสกัดสำคัญ 5 อย่าง ใน 1 แคปซูล

diacad 4

แอปเปิ้ลไซเดอร์เวนกิ า
มสี ว่ นประกอบของธาตโุ พแทสเซยีมและมคี ณุ สมบัตเิป็นกรดสงู และมรีสเปรยี้ วจัด สามารถชว่ ยลดน ้าหนักทางออ้มได ้
โดยเป็นตัวชว่ ยการเผาผลาญ และขับของเสยีออกจากรา่ งกาย

ผงมะระขนี้ ก
ชว่ ยรักษาระดับความดันเลอืดใหป้ กติและชะลออาการตา่ งๆ ทเี่ ป็นผลเสยีจากโรคเบาหวาน ชว่ ยลดน ้าตาลและควบคมุ
ผงมะระขนี้ ก ระดับน ้าตาลในเลอืดใหเ้หมาะสม ชว่ ยใหไ้ขมันถกู ยอ่ ยไดด้ ขี นึ้ ลดไขมันในชอ่ งทอ้ ง จงึชว่ ยลดความอว้นไดด้ ี

ผงกระเจ๊ยีบแดง
มคี ณุ คา่ ทางอาหารสงู มคี ารโ์ บไฮเดรต เสน้ ใย โปรตนี แคลเซยีม ฟอสฟอรัสและอดุ มไปดว้ย วติ ามนิซีลดไขมันในเลอื
ลดไขมันคอเลสเตอรอล ไตรกลเีซอไรด์และไขมันชนดิ เลว มนี ้าหนักเพมิ่ มากขน

See also  [NEW] 4mega ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ป้องกันไวรัสและโรคต่างๆได้อย่างชะงัด 2022

โครเมยีม โพลนิ โิคเนต
อดุ มไปดว้ยวติ ามนิ นานาชนดิ ชว่ ยลดระดับน ้าตาลและไขมันในเลอืด ชว่ ยใหท้ อ้ งไมผ่ กู ชว่ ยควบคมุ น ้าหนัก เนื่องจากมี
สารทชี่ โครเมยีม โพลนิ โิคเนต ว่ ยใหไ้ขมันดที มี่ อี ยใู่ นรา่ งกายเพมิ่ ขนึ้ ได ้และก าจัดไขมันไมด่ อี อกจากรา่ งกาย 

สารสกดั จากชาเขยี ว
มสี ารคาทชิ นิ (Catechins) สารทชี่ ว่ ยเพมิ่ กระบวนการเผาผลาญไขมันในรา่ งกาย สามารถชว่ ยลดปรมิ าณไขมันและ
คอเลสเตอรอลในรา่ งกาย ชว่ ยป้องกนั การเกดิภาวะหลอดเลอืดอดุ ตัน 

diacard 5

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DIACARD  มี่ได้ลองทานทั้งกล่อง 15 วัน ทานวันละ 1 แคปซูลหลังอาหาร
ตัวแคปซูลเม็ดสีขาวทานง่าย รู้สึกว่าจะมีกลิ่นเข้ม ๆ แบบสมุนไพรหน่อย (เรียกไม่ถูก)
รู้สึกได้เลยว่าระดับน้ำตาลดีขึ้น ไม่ค่อยรู้สึกเพลียเท่าไหร่ ถ้าให้เทียบกับพฤติกรรมแบบเดิมคือจัดว่าลงไปได้เยอะ

ในวันที่เราไปหาตรวจน้ำตาลตามนัดหมอวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ระดับน้ำตาลอยู่ที่ 181 แน่นอนว่าถ้าใครรู้กัน หลังไปหาหมอเรามักจะตามใจปาก ทั้งไปงานรีวิวอาหาร มีงานเลี้ยงออฟฟิศ กินปีใหม่กับเพื่อน ๆ (ยังไง น้ำตาลต้องขึ้นมาเยอะแน่นอนตามเครื่องวัดวันที่ 1/1/62 เพราะไม่คุมให้ดี) ล่าสุดไปตามนัดหมอวันที่ 12 มกราคม 2561 ระดับน้ำตาลอยู่ที่ 177 ถึงน้ำหนักตัวจะขึ้น แต่น้ำตาลยังมีแนวโน้มลงมาอีก (ในใจคิดว่าคุมดี ๆ น่าจะดีกว่านี้ และโชคดีที่ได้ DIACARD มา น้ำตาลเลยไม่ขึ้นสูงไปอีก >_<)

สุดท้าย…อยากบอกทุกคนว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องยอมรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้
ถึงแม้ตอนนี้ยังแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวก็ตาม แต่ก็ควรที่จะ ควบคุมอาหาร+ออกกำลังกาย+พักผ่อนให้เพียงพอ
แล้วเราจะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตมากขึ้น~ อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะ

ความคิดเห็นผู้ใช้

127 ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็น 203 ความคิดเห็น

 

ฉันเป็นครู แต่การรับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ดังนั้นฉันจึงเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ฉันต้องได้รับการฉีดยาลดน้ำตาลในเลือด 1 วันตอนเช้า 15 หน่วยตอนบ่าย 15 หน่วยบางครั้งเหนื่อยเกินไปฉันต้องเลิกสอน ในช่วงวันหนึ่งฉันเห็นโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Diacard ฉันซื้อยาและนำไปดื่มกินอยู่ 2 เดือนกินยางดพอไปตรวจสุขภาพอีกครั้งน้ำตาลในเลือดลดลงเหลือ 5.9 mmol / L ขอบคุณมาก Diacard
solli 3
ทวนทอง

Diacard ดีมากฉันซื้อให้เธอใช้และผลลัพธ์ก็ดีมาก แม่ของฉันหายจากโรคเบาหวาน
solli 4
ซาไร


ฉันเป็นเบาหวานมา 3 ปีแล้วกินยาหลายตัวก็ไม่หาย แล้วเพื่อนที่ทำงานเป็นหมอแนะนำให้ใช้ Diacard ได้ลองใช้แล้วมันดีมากไปหาหมอแล้วให้ผลบวกมาก ทุกคนควรลอง!
solli 5
โรจนะ


โรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายมากและไม่ควรดูถูกคนอื่น ฉันเพิ่งสั่ง Diacard หวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี!
solli 2
กมลา


โรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายมากและไม่ควรดูถูกคนอื่น ฉันเพิ่งสั่ง Diacard หวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี!ตอนแรกที่ใช้ครั้งแรกฉันไม่มั่นใจเลย แต่จะใช้เวลาสักครู่เพื่อดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่ คุ้มราคาทุกคนลองเลย! โดยเฉพาะที่ผ่านมาผมซื้อในราคาที่ยกมา แต่ปัจจุบันมีโปรโมชั่น 50% เวลาซื้อจะได้ราคาถูกมาก
solli 1
ฤทธิรงค์ฉันเป็นเบาหวานมา 4 ปีแล้วเนื่องจากงานยุ่งทำให้กินอาหารได้ยากและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาก จากนั้นก็แนะนำโดยบังเอิญฉันใช้ Diacard โชคดีที่อาการของฉันลดลงอย่างมากโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือความเหนื่อยล้าเหมือน แต่ก่อน ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและการใช้งานตอนนี้สภาพของฉันดีมาก
solli 4
เรืองศักดิ์ลูกชายของฉันหลังจากกลับจากทำธุระ 2 เดือนไม่รู้ว่าวันหนึ่งพ่อของเขายังนอนอยู่ตอนนี้เขาสามารถเดินไปรอบ ๆ ละแวกนั้นได้แล้วฮ่าฮ่าฉันสั่งสินค้าลดราคาและสินค้าก็มาถึงอย่างรวดเร็ว คุณจะจ่ายเมื่อคุณได้รับสินค้าเท่านั้น
diacard 1
สมพรลูกชายของฉันหลังจากกลับจากทำธุระ 2 เดือนไม่รู้ว่าวันหนึ่งพ่อของเขายังนอนอยู่ตอนนี้เขาสามารถเดินไปรอบ ๆ ละแวกนั้นได้แล้วฮ่าฮ่าฉันสั่งสินค้าลดราคาและสินค้าก็มาถึงอย่างรวดเร็ว คุณจะจ่ายเมื่อคุณได้รับสินค้าเท่านั้นฉันหวังว่าพวกเขาทั้งหมดจะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกับฉันหลังจากรับประทานยานี้ รู้สึกประหลาดใจกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ขอบคุณมากสำหรับบทความ !!!
solli 3
ศักดา
ฉันเป็นเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ... ฉันกินยาหลายขนาน แต่ไม่ได้ผล ขอให้เพื่อนแนะนำผลิตภัณฑ์ Diacard ที่ดื่มได้ไม่กี่เดือน แต่ได้ผลดีมาก
solli 1
ไพบูลย์

Author

  • Chirawan

    ฉันเป็นมืออาชีพด้านสุขภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล Review Health Product เป็นที่แชร์รีวิวสินค้าในตลาดว่าดีหรือไม่ดี

Leave a Comment

%d bloggers like this: